Miljö & kvalitet

Vi har idag möjlighet att ta ansvar för vår påverkan av miljön. Om vi inte tar det ansvaret så kommer priset bli högre och högre för mänskligheten. Väljer man att använda kommunikation som ett hjälpmedel för att minska utsläppen av koldioxid så tar man ett stort miljöansvar.

Att använda sin tid optimalt med rätt teknik och bli effektivare skapar många fördelar både professionellt och privat.

Om ni vill spara tid och miljö kontakta Jonas Gåhlin på Totalcom så berättar han mer om Polycoms Videokonferenssystem.

Grön kommunikation – Positiv miljöpåverkan

Vi har idag möjlighet att ta ansvar för vår påverkan av miljön. Om vi inte tar det ansvaret så kommer priset bli högre och högre för mänskligheten. Väljer man att använda kommunikation som ett hjälpmedel för att minska utsläppen av koldioxid så tar man ett stort miljöansvar.

Att använda sin tid optimalt med rätt teknik och bli effektivare skapar många fördelar både professionellt och privat.

Vem känner att man har för mycket tid.