MyMeter

Har ni service och tjänstebilar i ert företag? Saknar ni fungerande rutiner för körjournalshantering?

​Med Mymeter elektronisk körjournal automatiseras hanteringen av era körjournaler och administrationen kan skötas på ett enkelt sätt. Det spar tid och pengar till företaget och säkerställer att alla papper är i ordning vid en eventuell skattegranskning.

Är ni intresserade av elektronisk körjournal, kontakta oss.